Thông báo thi Tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh năm 2012

Thứ năm - 26/04/2012 17:46

Thi tin học trẻ

Thi tin học trẻ
Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thi Tin học trẻ không chuyên vào cuối tháng 5/2012. Thành phố đã báo danh sách tham dự. Thí sinh khẩn trương chuẩn bị thủ tục, sản phẩm dự thi.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

      BCH TỈNH NGHỆ AN                         Tp Vinh, ngày   22   tháng 3  năm 2012

                    ***

          Số:    282     KH/TĐ       

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An

lần thứ XVIII – Năm 2012

    

Nhằm động viên tuổi trẻ tích cực học tập Tin học, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa quê hương, đất nước; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình, Viễn thông, Bưu điện, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức "Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII – năm 2012" với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và phát huy những năng khiếu về tin học trong đoàn viên thanh thiếu niên; qua đó phát triển rộng rãi phong trào lao động, học tập, sáng tạo và ứng dụng về tin học trong thanh thiếu niên, từng bước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà;

- Tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 18 năm 2012;

- Đảm bảo các huyện, thành, thị tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Hội thi và lựa chọn được thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh.

II. NỘI DUNG:

1. Đối tượng tham gia:

Học sinh đang theo học các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông  trên địa bàn toàn tỉnh đều có quyền đăng ký dự thi theo từng đơn vị cấp huyện và tương đương.

2. Nội dung thi:

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 18 năm 2012 gồm 2 cuộc thi: Cuộc thi kiến thức và kỹ năng về Tin học; cuộc thi phần mềm sáng tạo (PMST), học sinh có thể đăng ký tham gia 1 hoặc cả 2 cuộc thi, cụ thể:

2.1. Học sinh tiểu học: Thời gian thi 120 phút

- Thi trắc nghiệm (30 phút): Kiến thức chung về máy tính và phần mềm; những thuật ngữ cơ bản về máy tính, hệ điều hành, chương trình ứng dụng...

- Thực hành ứng dụng (90 phút): Yêu cầu thí sinh rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng sử dụng bàn phím, chuột để vẽ tranh và soạn thảo văn bản hoặc chơi những trò chơi đơn giản.

2.2. Học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Thời gian thi 150 phút

- Thi trắc nghiệm (30 phút): Kiến thức chung về máy tính, phần mềm và lập trình.

- Thi thực hành lập trình (120 phút): Viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) do Hội đồng giám khảo cung cấp để hỗ trợ tìm ra kết quả của một số bài toán cho trước. Thí sinh sẽ chỉ phải nộp tệp kết quả để chấm.

2.3. Thi phần mềm sáng tạo:  PMST do học sinh tự làm trước, phục vụ cho học tập, vui chơi giải trí lành mạnh; khuyến khích các thí sinh làm phần mềm sáng tạo dự thi về đề tài bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông. Phần mềm sáng tạo được đóng gói cài đặt cùng với mã nguồn dưới dạng đĩa mềm hoặc đĩa CD.

3. Hình thức:

* Giai đoạn 1:  Tổ chức thi tuyển hoặc xét chọn tại các huyện, thành, thị.

Tùy theo điều kiện mà các đơn vị có thể tổ chức hội thi cấp huyện, thành, thị, cấp trường hoặc có thể tổ chức xét chọn đội tuyển để tham gia Hội thi cấp tỉnh

* Giai đoạn 2: Tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh.

Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2012. Đối với phần thi PMST: Hội đồng thi sẽ tổ chức chấm trước và công bố giải thưởng khi bế mạc Hội thi, đồng thời sẽ lựa chọn những phần mềm sáng tạo có tính ứng dụng thực tiển cao tham gia Hội thi Tin học cấp Trung ương.

(Địa điểm tổ chức Hội thi và Lễ tổng kết Ban tổ chức sẽ có thông báo sau)

* Giai đoạn 3: Tuyển chọn, tập luyện đội tuyển tham dự Hội thi toàn quốc.

4. Kinh phí

1. Các đơn vị cấp huyện tự lo kinh phí tổ chức tại cơ sở và lựa chọn các thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh.

2. Cấp tỉnh: Kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh là nguồn kinh phí của UBND tỉnh hỗ trợ, do các cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi đóng góp và sự tài trợ của các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm đến Hội thi. Kinh phí của Hội thi cấp tỉnh chi cho:

+ Giải thưởng Hội thi;

+ Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, tổ chức ôn luyện và đưa đội tuyển dự thi Hội thi toàn quốc;

+ Hỗ trợ một phần kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh thi ở các huyện xa thành phố (Tuỳ thuộc vào nguồn tài trợ, hỗ trợ).

5. Hồ sơ đăng ký tham gia:

- Công văn, danh sách giới thiệu tham gia Hội thi của các huyện, thành, thị

- Bản đăng ký tham gia Hội thi do thí sinh tự viết (có mẫu gửi kèm)

- 2 ảnh 3 x 4 mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại

- Đối với thí sinh tham gia thi Phần mềm sáng tạo: Nộp phần mềm sáng tạo dưới dạng đĩa mềm hoặc đĩa CD, bản thuyết trình được in trên giấy A4…

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Cấp tỉnh:

-  Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi;

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Hội đồng thi gồm các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Viễn thông, Bưu điện, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu VDC Nghệ An;

- Ban hành thể lệ Hội thi;

- Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền về Hội thi;

2. Cấp huyện:

- Phối hợp với Phòng Giáo dục tổ chức phát động và lựa chọn thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh;

- Phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Hội thi tại địa phương.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thành, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để triển khai kế hoạch. Hồ sơ và danh sách đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh đề nghị gửi về Tỉnh đoàn trước ngày 10/5/2012 qua Ban TNNT, Công nhân và Đô thị, địa chỉ số 22 đường Trường Thi – thành phố Vinh, SĐT:  3592.094.

 

                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                       PHÓ BÍ THƯ  

  - TT Tỉnh Đoàn

  - Các huyện, thành, thị Đoàn 

  - Đoàn trường Đại học Vinh

  - Lưu VP, TNNT, CN&ĐT                                                                 Đã ký

                                                  Nguyễn Lương Hồng


 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN DỰ THI TIN HỌC TRẺ TỈNH NGHỆ AN
               
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THCS  Lớp  
 
1   Lê Vũ Phương Anh 11/5/1999 Hưng Dũng 7A  
2   Nguyễn Đức Quang Hưng 9/11/1999 Hưng Dũng 7A  
3   Lê Khánh Linh 24/07/1999 Hưng Dũng 7A  
4   Nguyễn Thùy Trang 26/01/1999 Hưng Dũng 7A  
5   Phan Sỹ Thành Nam 18/04/1999 Hưng Dũng 7A  
6   Nguyễn Trung Nghĩa 18/12/1998 Quang Trung 8B  
7   Bùi Thị Hoài Thương 28/02/1998 Quang Trung 8B  
8   Lê Thị Tú Uyên 10/1/1998 Quang Trung 8B  
9   Trần Việt Vương 24/07/1998 Quang Trung 8B  
10   Võ Thị Ánh Ngọc 15/12/1998 Cửa Nam 8A  
11   Nguyễn Thị Phương Chi 1/9/1998 Cửa Nam 8B  
12   Đào Đình Nhật 06/12/98 Cửa Nam 8B  
13   Mạnh Thị Hồng  Vân 24/4/1998 Cửa Nam 8B  
14   Đậu Võ  Hưng 20/10/1998 Hà Huy Tập 8A  
15   Nguyễn Hữu  Hào 20/7/1998 Hà Huy Tập 8A  
16   Nguyễn Duy  Cường 9/7/1998 Hà Huy Tập 8C  
17   Trần Quốc  Bình 9/3/1998 Hà Huy Tập 8D  
18   Thái Quý Thủy 13/4/1998 Đặng Thai Mai 8C  
19   Nguyễn Xuân  Dũng 1/4/1998 Đặng Thai Mai 8E  
20   Lê Anh Đức 1998 Đặng Thai Mai 8E  
21   Phạm Trung Hiếu 4/9/1998 Đặng Thai Mai 8E  
22   Nguyễn Hữu  Anh 11/9/1998 Đặng Thai Mai 8D  
23   Lê Đức Anh 12/09/98 Đặng Thai Mai 8D  
24   Phan Duy Phúc 5/6/1998 Đặng Thai Mai 8C  
25   Bùi Quý Bảo 8/6/1997 Đặng Thai Mai 9D  
26   Phạm Bùi Hoàng Long 6/19/1905 Đặng Thai Mai 9D  
27   Nguyễn Bảo  Trân 10/9/1999 Đặng Thai Mai 7A  
28   Lương Văn  Trà 10/10/1998 Trung Đô 8D  
29   Đỗ Khánh  Linh 27/01/1998 Trung Đô 8D  
30   Ngô Khánh  Linh 30/09/1998 Trung Đô 8D  


Học sinh liên hệ cô Quyên để chuẩn bị các thủ tục đăng ký dự thi và chuẩn bị sản phẩm.

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 2.4 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập18
  • Hôm nay560
  • Tháng hiện tại24,602
  • Tổng lượt truy cập13,939,816
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây