TRƯỜNG THCS ĐẶNG THAI MAI - TP VINH
Người đại diện: Hiệu trưởng
Địa chỉ: Đường Lê Hoàn - Phường Hưng Phúc - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Tel: 02383.523229. Email: c2dangthaimai.vinh@nghean.edu.vn

Website://thcs-dangthaimai-tpvinh.edu.vn
Hiện có 21 cán bộ thuộc 5 đơn vị

NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Chức vụ: Hiệu trưởng
Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ
Ngày sinh: 11/02/1969
Quê quán: TP Vinh, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Đội Cung - TP Vinh
Điện thoại:
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách:
Quản lý chung; Tham mưu - Đối ngoại; Kế hoạch; Tổ chức cán bộ; Tuyển sinh; Tài chính; Xây dựng CSVC; Thi đua khen thưởng; Phụ trách tổ Hành chính;
TẠ THỊ TƯỜNG VÂN TẠ THỊ TƯỜNG VÂN
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Chức vụ Đảng: Chi ủy viên - UVBCH Công đoàn
Ngày sinh: 01/02/1968
Quê quán: Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Bến Thủy - TP Vinh
Điện thoại:
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT
Trình độ đào tạo: Đại học SP Toán - Cử nhân Tin học
Lĩnh vực phụ trách:
Chuyên môn dạy học; Dạy thêm học thêm; Hướng nghiệp - Dạy nghề; Thanh tra giáo viên; Thực tâp - Chuyên đề - SKKN; Phụ trách tổ Khoa học - Tự nhiên; Công tác tuyên giáo - Tài chính Chi bộ.
HOÀNG THỊ NHUNG HOÀNG THỊ NHUNG
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 24/08/1978
Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Xã Hưng Lộc, TP Vinh
Điện thoại:
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách:
Quản lý CSVC - TV - TB; Phổ cập giáo dục; Lao động - VSYT; An ninh trường học; Công tác đoàn thể - Đoàn Đội; Phụ trách tổ Khoa học - Xã hội; Kiểm tra nội bộ
NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Chức vụ: Bí thư chi bộ
Ngày sinh: 11/02/1969
Quê quán: TP Vinh, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Đội Cung, TP Vinh
Điện thoại:
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Ngữ văn
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý, chỉ đạo chung
TẠ THỊ TƯỜNG VÂN TẠ THỊ TƯỜNG VÂN
Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ
Ngày sinh: 06/01/1968
Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Bến Thủy, TP Vinh
Điện thoại:
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT
Trình độ đào tạo: ĐH SP Toán, Cư nhân Tin học
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo công tác chuyên môn, công tác dân vận và DCCS
HOÀNG THỊ NHUNG HOÀNG THỊ NHUNG
Chức vụ: Chi ủy viên
Ngày sinh: 24/08/1978
Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Xã Hưng Lộc, TP Vinh
Điện thoại:
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngữ Văn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo Công tác đoàn thể - Đoàn Đội; Chỉ đạo công tác chuyên môn tổ Khoa học - Xã hội; Kiểm tra nội bộ; Phụ trách công tác tuyên giáo
BÙI THỊ HẠNH BÙI THỊ HẠNH
Chức vụ: Ủy viên
Ngày sinh: 18/06/1972
Quê quán: Thành phố Vinh - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Trường Thi - TP Vinh
Điện thoại:
Trình độ đào tạo: Đại học SP Ngữ văn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo hoạt động đoàn thể, phụ trách công tác văn phòng, thư ký
LÊ THỊ HÒA LÊ THỊ HÒA
Chức vụ: Ủy viên
Ngày sinh: 28/02/1974
Quê quán: Thành phố Vinh - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Trung Đô - TP Vinh
Điện thoại:
Trình độ đào tạo: Đại học SP Vật lý
Lĩnh vực phụ trách: Công tác kiểm tra và tài chính Đảng
BÙI THỊ HẠNH BÙI THỊ HẠNH
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Chức vụ Đảng: Chi ủy viên
Ngày sinh: 18/06/1972
Quê quán: Thành phố Vinh - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Trường Thi - TP Vinh
Điện thoại: 0912255672
Trình độ đào tạo: Đại học SP Ngữ văn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung Công đoàn cơ sở; Phong trào thi đua và các cuộc vận động
 
TẠ THỊ TƯỜNG VÂN TẠ THỊ TƯỜNG VÂN
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn
Chức vụ Đảng: Phó bí thư – Phó hiệu trưởng
Ngày sinh: 06/01/1968
Quê quán: Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Bến Thủy - TP Vinh
Điện thoại: 0982060168
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT
Trình độ đào tạo: Đại học SP Toán - Cử nhân Tin học
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn; Công tác tuyên giáo
 
NGUYỄN THỊ HƯNG THÀNH NGUYỄN THỊ HƯNG THÀNH
Chức vụ: UVBCH
Ngày sinh: 09/05/1972
Quê quán: Yên Thành - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Hưng Bình - TP Vinh
Điện thoại: 0916985150
Trình độ đào tạo: Đại học Kế toán
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán
 
PHÙNG THỊ THANH NGA PHÙNG THỊ THANH NGA
Chức vụ: UVBCH
Ngày sinh: 22/09/1971
Quê quán: Thái Hòa - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Xã Hưng Lộc - TP Vinh
Điện thoại: 0904727379
Trình độ đào tạo: Đại học SP Âm nhạc
Lĩnh vực phụ trách: Phong trào văn nghệ, trưởng ban nữ công
 
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Chức vụ: UVBCH
Ngày sinh: 24/01/1973
Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh
Nơi ở hiện tại: Phường Hưng Bình - TP Vinh
Điện thoại: 0918014635
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Ngữ văn
Lĩnh vực phụ trách: Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn; chỉ đạo hoạt động công đoàn tổ KHXH
 
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Chức vụ: UVBCH
Ngày sinh: 12/12/1975
Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh
Nơi ở hiện tại: Phường Trường Thi - TP Vinh
Điện thoại: 0913365199
Trình độ đào tạo: Đại học Tin học
Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động thể thao, thăm hỏi hiếu hỷ
 
NGUYỄN THỊ TÚ OANH NGUYỄN THỊ TÚ OANH
Chức vụ: UVBCH
Ngày sinh: 01/07/1978
Quê quán: Vinh- Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Phường Hưng Dũng - TP Vinh
Điện thoại: 0979709137
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Hóa học
Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ; chỉ đạo hoạt động công đoàn tổ KHTN
 
 
TẠ THỊ THANH LIÊN TẠ THỊ THANH LIÊN
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 08/09/1973
Quê quán:
Nơi ở hiện tại:
Điện thoại:
Trình độ đào tạo:
Lĩnh vực phụ trách:
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Ngày sinh: 16/01/1971
Quê quán:
Nơi ở hiện tại:
Điện thoại:
Trình độ đào tạo:
Lĩnh vực phụ trách:
NGUYỄN THỊ THIỀU HOA NGUYỄN THỊ THIỀU HOA
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Ngày sinh: 15/06/1973
Quê quán:
Nơi ở hiện tại:
Điện thoại:
Trình độ đào tạo:
Lĩnh vực phụ trách:
NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 28/01/1975
Quê quán:
Nơi ở hiện tại:
Điện thoại:
Trình độ đào tạo:
Lĩnh vực phụ trách:
CAO THỊ HƯỜNG CAO THỊ HƯỜNG
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Ngày sinh: 21/12/1973
Quê quán:
Nơi ở hiện tại:
Điện thoại:
Trình độ đào tạo:
Lĩnh vực phụ trách:
PHẠM THỊ HUẾ PHẠM THỊ HUẾ
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Ngày sinh: 20/12/1984
Quê quán:
Nơi ở hiện tại:
Điện thoại:
Trình độ đào tạo:
Lĩnh vực phụ trách:

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,102
  • Tháng hiện tại25,782
  • Tổng lượt truy cập13,759,467
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây