Truyền thống hơn 40 năm phấn đấu và trưởng thành Trường THCS Đặng Thai Mai

Trường THCS Đặng Thai Mai là mái trường có bề dày trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; nhà trường chịu trách nhiệm chính trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho toàn thành phố, tạo nguồn cho Trường chuyên Phan Bội Châu, hàng năm hơn 70% học sinh của trường thi THPT đỗ vào các trường chuyên trong và ngoài tỉnh trong đó hơn 50% đậu vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Chiếm 40% học sinh trường chuyên Phan Bội Châu).

Truyền thống hơn 40 năm phấn đấu và trưởng thành Trường THCS Đặng Thai MaiTRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
I. Lãnh đạo qua các thời kỳ
Hơn 40 năm phấn đấu và trưởng thành, trường THCS Đặng Thai Mai đã có 7 thầy cô giáo làm hiệu trưởng và 11 thầy cô giáo phó hiệu trưởng:
 
1 lãnh đạo
 
Tập thể lãnh đạo qua các thời kỳ
 
1. CÁC HIỆU TRƯỞNG:
- Thầy Đặng Văn Lượng – Phụ trách trường từ 1978 -1982
- Thầy Đậu Khắc Tuất - Hiệu trưởng trường từ 1982 – 1988
- Thầy Đinh Văn Tấn - Hiệu trưởng trường từ 1988 - 1994.
- Thầy Đặng Thành Công - Hiệu trưởng trường từ 1994 - 2007
- Thầy Võ Hoàng Ngọc - Hiệu trưởng từ 2007 - 2012
- Cô Hà Lê Hòa Bình - Hiệu trưởng từ 2012 – 2021
- Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng từ  2021

2. CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG:
- Cô Bích Trâm - Phó hiệu trưởng từ 1978 -1982
- Cô Đào Thị Hồng Liên - Phó hiệu trưởng từ 1982 – 1989
- Thầy Dương Xuân Hồng - Phó hiệu trưởng từ 1989 – 1995
- Thầy Võ Hoàng Ngọc - Phó hiệu trưởng từ  1995 - 2001
- Cô Nguyễn Thị Thục - Phó hiệu trưởng từ 2001 - 2010
- Cô Quách Tú Phương - Phó hiệu trưởng từ 2003 - 2007
- Cô Nguyễn Thị Thu Hiền -  Phó hiệu trưởng từ 2009 – 2014
- Cô Tạ Thị Tường Vân - Phó hiệu trưởng từ 2010
- Cô Nguyễn Thị Thanh Thu – Phó hiệu trưởng từ 2014 - 2018
- Cô Chu Thị Cẩm Vân - Phó hiệu trưởng từ 2018 - 2021
- Cô Hoàng Thị Nhung - Phó hiệu trưởng từ  2021

II. Cán bộ, giáo viên - nhân viên qua các thời kỳ
Hơn 40 năm, biết bao nhiêu thế hệ thầy cô giáo đã lưu lại một thời cống hiến sôi nổi, những thành công rực rỡ dưới mái trường này. Năm 2018 – hơn 300 giáo viên đã về đây gặp gỡ, tụ hội để cùng tự hào về mái trường gắn với thời thanh xuân tươi thắm.

 
2 Toan truong
Cán bộ giáo viên toàn trường 40 năm phấn đấu và phát triển

4 Tổ KHTN
Tổ KHTN

4 tổ KHXH
Tổ KHXH-VP

5 Tổ Toán tin

Các giáo viên Toán – Tin

5 Tổ xã hội
Các giáo viên Ngoại ngữ - Năng khiếu

6 Ảnh 2
Các giáo viên Văn - Sử  – GDCD

6 ảnh 3
Các giáo viên Sinh – Lý - Hóa – Địa

 
III. Thành tích nhà trường
1. Tóm tắt thành tích nhà trường
Trường THCS Đặng Thai Mai là mái trường có bề dày trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; nhà trường chịu trách nhiệm chính trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho toàn thành phố, tạo nguồn cho Trường chuyên Phan Bội Châu, hàng năm hơn 70% học sinh của trường thi THPT đỗ vào các trường chuyên trong và ngoài tỉnh trong đó hơn 50% đậu vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Chiếm 40% học sinh trường chuyên Phan Bội Châu).

Tỷ lệ học sinh của nhà trường tham gia các kì thi học sinh giỏi các cấp chiếm số lượng lớn và luôn đạt kết quả dẫn đầu thành phố. Học sinh giỏi tỉnh thường xuyên đứng vị trí nhất, nhì toàn tỉnh; số học sinh thủ khoa các môn luôn giữ vững vị trí dẫn đầu các trường thuộc khối THCS trên toàn tỉnh.

Trong các kì thi phối hợp như AMO, AMC8, thi Tin học trẻ không chuyên, thi TDTT, thi viết thư quốc tế UPU, Thi Đại sứ văn hóa đọc….học sinh của nhà trường luôn đạt kết quả tuyệt đối ở cấp thành phố và đạt giải cao ở các kì thi cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Trong cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Anh do hội Toán học Hà Nội mở rộng tổ chức năm nào Trường THCS Đặng Thai Mai cũng có học sinh tham gia và 100% dự thi đều đạt giải.

Hàng năm, học sinh Trường THCS Ðặng Thai Mai luôn có khối lượng học sinh đậu vào các trường  chuyên cao chiếm tỷ lệ cao (hơn 70% đậu vào các trường chuyên), số lượng học sinh đạt thủ khoa các môn chuyên cao, khẳng định vị trí dẫn đầu tuyệt đối trên toàn Tỉnh. 

Thử điểm lại thành tích trong 20 năm gần đây:
 
Năm học Danh hiệu thi đua và Hình thức khen thưởng:
2000 - 2001 - Giám đốc sở GDDT Nghệ an công nhận trường Tiên tiến xuất sắc
- Công đoàn giáo dục thành phố Vinh chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
2001- 2002 - LĐLĐ tỉnh Nghệ An – chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
- LĐLĐ thành phố Vinh chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
2002 - 2003 - Giám đốc sở GDDT Nghệ an công nhận trường Tiên tiến xuất sắc
- Công đoàn giáo dục thành phố Vinh chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
- LĐLĐ thành phố Vinh chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
- Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen
2003 - 2004 - Giám đốc sở GDDT Nghệ an công nhận trường Tiên tiến xuất sắc
- Công đoàn giáo dục thành phố Vinh chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
- LĐLĐ thành phố Vinh chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Bằng khen
- Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen
2004 - 2005 - Công đoàn giáo dục thành phố Vinh chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
- Giám đốc sở GDDT Nghệ an công nhận trường Tiên tiến xuất sắc
- BCH CĐGD thành phố Vinh khen thưởng “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” 5 năm 2001 - 2005
2005 - 2006 - Công đoàn giáo dục thành phố Vinh chứng nhận công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
- Giám đốc sở GDDT Nghệ An công nhận trường Tiên tiến xuất sắc
2006 - 2007 - Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen
2007 - 2008 - Giấy khen công đoàn vững mạnh xuất sắc của CĐGD thành phố Vinh
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng Đơn vị văn hóa xuất sắc.
2008 - 2009 -  Giấy khen công đoàn vững mạnh xuất sắc của CĐGD thành phố Vinh
- Tổng Liên đoàn lao động Việt nam công nhận là đơn vị văn hoá.
2009 - 2010 - Giấy khen công đoàn vững mạnh xuất sắc của LĐLĐ thành phố Vinh
- Liên đoàn Lao động Thành Phố Vinh tặng thưởng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Lao động giỏi. 
- Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hai tốt” của ngành giáo dục đào tạo 2006 – 2010.
- Tập thể Lao động tiên tiến, QĐ  của UBND tỉnh Nghệ An.    
2010 - 2011 -  Giấy khen công đoàn vững mạnh xuất sắc của CĐGD thành phố Vinh
- Tập thể lao động tiên tiến
- Giấy khen của BCHCĐ TP Vinh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm giỏi việc trường, đảm việc nhà giai đoạn 2006-2010.
Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc, QĐ của UBND tỉnh Nghệ An.
2011 - 2012 - Giấy khen công đoàn vững mạnh xuất sắc của CĐGD tỉnh Nghệ An
- Bằng khen liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An.
- Cờ thi đua UBND tỉnh dẫn đầu xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước 2011-2012.
- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về tập thể xuất sắc giai đoạn 2006 – 2011
- Giấy khen Công đoàn Giáo dục Nghệ An.
- Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, QĐ của UBND tỉnh Nghệ An
 - Cờ thi đua UBND Tỉnh: Đơn vị  dẫn đầu xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước 2011-2012.
2012 - 2013 - Giấy khen công đoàn vững mạnh xuất sắc của CĐGD thành phố Vinh
- Tập thể Lao động xuất sắc
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh
2013 - 2014 - Giấy khen công đoàn vững mạnh xuất sắc của CĐGD thành phố Vinh
- Giấy khen công đoàn vững mạnh xuất sắc của CĐGD tỉnh Nghệ An - Tập thể Lao động xuất sắc
- Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
- UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.
2014 - 2015 - Tập thể Lao động xuất sắc
- Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An (Đạt thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015),
- Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố Vinh tặng Tập thể điển hình tiên tiến của ngành GD&ĐT Thành phố giai đoạn 2010-2015.
- Giấy khen của Giám đốc sở GD&ĐT Nghệ An tặng Đơn vị điển hình tiên tiến Ngành GD&ĐT Nghệ An giai đoạn 2010-2015.
- UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.
- Giấy khen của LĐLĐ thành phố Vinh
2015 - 2016 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2016 - 2017 - Tập thể Lao động xuất sắc
- Cờ thi đua của Chính phủ
- Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An (Đạt thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2015-2016 đến năm học 2016-2017)
- UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.
- Giấy khen của LĐLĐ thành phố Vinh
2017 - 2018 - Tập thể Lao động xuất sắc
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
2018 - 2019 - Tập thể Lao động xuất sắc
- Bằng khen của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về giải Nhì trong cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48, năm 2019.
- Chứng nhận Trường có nhiều thí sinh đạt giải tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2019
- UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.
- Giấy khen của LĐLĐ thành phố Vinh
2019 - 2020 - Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng III.
- Bộ GD & ĐT tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
- Liên đội được Hội đồng đội TƯ tặng Bằng khen.
- UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.
- Giấy khen của LĐLĐ thành phố Vinh.
2020 - 2021 - Giấy khen của UBND thành phố Vinh
- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do UBND tỉnh tặng.
- Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An về đơn vị xuất sắc 20 năm trong phong trào văn hóa.
- Giấy khen đơn vị xuất sắc của Đảng bộ thành phố Vinh.
- Giấy khen của UBND thành phố Vinh.
- Giấy chứng nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về đơn vị xuất sắc 15 năm trong ngành giáo dục.
- Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An
 

2. Các học sinh đạt giải quốc tế từng học tại trường:
- Phan Huy Tú, huy chương Bạc môn Toán quốc tế lần thứ 32, tại Vương quốc Thuỵ Điển, vào năm 1991. 
- Trương Bá Tú, huy chương Bạc môn Toán quốc tế lần thứ 33, tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1993.
- Nguyễn Cảnh Hào giành huy chương Bạc môn Toán quốc tế tại Achentina năm 1997.
- Đào Anh Đức đoạt 2 huy chương Đồng môn Vật lý quốc tế tại Vương quốc Anh và tại Indonexia năm 2000.
- Phạm Thái Khánh Hiệp - Huy chương Đồng Toán quốc tế tại Scốtlen năm 2002.
- Mai Thanh Hoàng - Huy chương Đồng Toán quốc tế tại Scốtlen năm 2002.
- Đào Thanh Hải, huy chương Bạc môn hoá học tại kỳ thi quốc tế lần thứ 34 ở Hà Lan, năm 2002.
- Văn Sỹ Chiến - Huy chương Bạc Vật lý quốc tế tại tây Ban Nha năm 2005.
- Nguyễn Huy Hoàng - Huy chương Vàng Vật lý quốc tế tại Thái Lan năm 2011.
- Nguyễn Cảnh Hoàng - Huy chương vàng Toán Quốc tế năm 2015
- Trần Hữu Bình Minh - Huy chương bạc Vật Lý Thái Bình Dương; Huy chương vàng Vật lý Quốc tế tại Thụy Sỹ năm 2016
- Hoàng Nghĩa Tuyến - Huy chương bạc Hóa học quôc tế năm 2016
- Trần Nhật Duật - Huy chương bạc Hóa học quôc tế năm 2017
- Nguyễn Văn Bình - Huy chương đồng Olypic Vật lý châu Âu năm 2018
- Hoàng Phan Hữu Đức - Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2019
- Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long Tham dự cuộc thi “Sáng tạo Khoa học kỹ thuật quốc tế” tại Mỹ năm 2019. 

3. Các học sinh đạt giải quốc gia trong những năm gần đây
+ Năm học 2015 - 2016:
- Cao Thanh Hải - BK28 - Giải Nhì Tin học trẻ cấp Quốc gia
+ Năm học 2016 - 2017:
- Hoàng Phan Hữu Đức - DK29 - Giải Ba Tin học trẻ cấp Quốc gia
- Đậu Huy Minh - EK29 - HCB giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng
- Nghiêm Mạnh Cầm - HK29 - HCĐ giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng
- Trần Tử Quân - AK29 - HCB giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng
+ Năm học 2017 - 2018:
- Tăng Quỳnh Ngân - EK30 - HCB giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng
- Nguyễn Thị Mai Anh - DK30 - HCB giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng
+ Năm học 2018 - 2019:
- Vương Trần Huệ Minh - DK32 - Giải Nhì “Đại sứ văn hóa đọc” cấp Quốc gia
- Nguyễn Công Khanh - DK32 - HCB giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng
- Nguyễn Bảo Long - CK32 - HCB giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng
- Trương Quang Mạnh - DK32 - HCĐ giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng
- Đặng Thùy Ngân - CK33 - Giải triển vọng UPU cấp Quốc gia.
+ Năm học 2019 - 2020:
- Đặng Thùy Ngân - CK33 - Giải triển vọng UPU cấp Quốc gia
+ Năm học 2020 – 2021:
- Nguyễn Hoàng Bảo Hân - CK35 - Giải triển vọng UPU cấp Quốc gia.
- Võ Thị Vân Khánh - AK33 - Giải triển vọng UPU cấp Quốc gia.
- Nguyễn Thị Phương Uyên - BK33 - Giải triển vọng UPU cấp Quốc gia.
- Nguyễn Minh Khuê - EK36 - Giải KK “Đại sứ văn hóa đọc” và Giải chuyên đề “Câu chuyện viết tiếp bằng song ngữ hay nhất” cấp Quốc gia.
- Nguyễn Phan Khánh An - AK33 - Giải Ba Tin học trẻ cấp Quốc gia
- Nguyễn Duy Hưng - EK33 - Giải KK Tin học trẻ cấp Quốc gia
- Lê Huy Thành - BK34 - Giải tư Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia
- Trần Phương Linh - DK34 - Giải tư Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay312
  • Tháng hiện tại34,813
  • Tổng lượt truy cập13,950,027
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây