Trường THCS Đặng Thai Mai - TP. Vinh - Nghệ An

https://thcs-dangthaimai-tpvinh.edu.vn


Thành lập Ban vận động hiến máu đợt tháng 4 - 2012

Thực hiện Công văn số 110/CV-PGD ngày 27/3/2012 của Phòng GD - ĐT Vinh về vận động hiến máu nhân đạo ...

PHÒNG GD&ĐT VINH                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Đặng Thai Mai                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/TCCB                                                                                            Vinh, ngày 05 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện

  đợt tháng 4 - 2012

 

  Hiệu trưởng trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh

Căn cứ  hướng dẫn trong Công văn số 110/CV-PGD ngày 27/3/2012 của Phòng GD - ĐT Vinh. Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường
THCS quy định trong Điều lệ trường phổ thông trung học. Xét nhu cầu thực tế và năng lực cán bộ, giáo viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:    Nay thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đợt tháng 4 – 2012 trường THCS Đặng Thai Mai gồm các ông bà sau đây:

1. Ông Võ Hoàng Ngọc - Hiệu trưởng - Trưởng Ban

2. Ông Trần Mậu Sâm – Chủ tịch Công đoàn – Phó ban trực

3. Bà Tạ Thị Tường Vân – Hiệu phó – ủy viên

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu phó – ủy viên

5. Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Bí thư Đoàn TN- Uỷ viên

6. Bà Nguyễn Thị Kim Nga – PCT Công đoàn – Tổ trưởng CM – ủy viên

7. Ông Trần Văn Tài – Tổ trưởng chuyên môn – ủy viên

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Thu – Tổ trưởng chuyên môn – ủy viên

9. Bà Phạm Thị Yến – Tổ trưởng HC – ủy viên

10. Bà Cao Thị Hương – Tổ trưởng công đoàn – ủy viên

11. Bà Văn thị Quang – Tổ trưởng công đoàn – ủy viên

12. Bà Đặng Thị Xuân Thủy – Tổ trưởng công đoàn – ủy viên

13. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Tổ trưởng công đoàn - Uỷ viên

 

Điều 2:     Các thành viên của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện làm việc dưới sự điều hành của Trưởng ban để thực hiện nội dung Công văn số 110/CV-PGD ngày 27/3/2012 của Phòng GD - ĐT Vinh. Phó Ban trực là người trực tiếp tham mưu kế hoạch, triển khai thực hiện công việc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo.

 

Điều 3:  Các thành viên trên có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày kí. Các chế độ hội họp, trách nhiệm và quyền lợi khác thực hiện theo quy định chung của nhà nước.

 

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                                                   VÕ HOÀNG NGỌC

Tác giả bài viết: Võ Hoàng Ngọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây